Als online marketing specialist personaliseer ik de werkwijze per klant. Elk bedrijf is tenslotte verschillend. Je ontvangt dus een plan op maat voor jouw bedrijf. Er is een aantal stappen die ik voor elke samenwerking doorloop.

Nulmeting

Hoe scoort de website op dit moment online? We beginnen de samenwerking met een zogenoemde website scan waarbij ik kijk hoe de website online scoort en of de website optimaal is ingericht voor de zoekmachines. Ook een zoekwoorden onderzoek is onderdeel van deze fase. Zo komen we erachter wat de huidige stand van zaken is online voor de website! En waar ik al online marketing specialist jou bij kan helpen!

Strategie bepalen

Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kunnen de doelstellingen en de te kiezen strategie bepaald worden. Wat is er nodig om te groeien? Of juist om de huidige positie in de online zoekmachines te behouden? Waar liggen kansen voor de website en welke strategie kiezen we om de doelstellingen te bereiken?

Planning en Uitvoering


Vervolgens maak ik een voorstel welke werkzaamheden passen bij de strategie. Welke middelen ga ik als online marketing specialist inzetten om doeltreffend de doelstellingen te behalen? Diensten als freelance tekstschrijver en bijvoorbeeld linkbuilding activiteiten kunnen hierbij gekozen worden. Als het voorstel is goedgekeurd ga ik aan de slag met de uitvoering ervan.

Rapportage en Bijsturing


Als klant ontvang je (maandelijks) een rapportage over de voortgang van de werkzaamheden en de behaalde resultaten of verbeteringen van de website in de organische zoekresultaten. Door de doelstellingen en de uit te voeren taken van het plan continue te monitoren, is het ook mogelijk om indien nodig snel bij te sturen. De online wereld verandert continue en met de juiste strategie zorg ik ervoor dat je als bedrijf competitief bent en blijft!

Benieuwd waar er voor jouw website kansen liggen? En hoe je met een online marketing specialist kunt samenwerken? Neem dan nu contact op!